Lejebetingelser

Lejer/fører:

Minimum alder 25 år og har haft alm. Kørekort (B) i minimum 1 år. Lejeren/føren er ansvarlig for bilen tilstand, så som dagligt tjek af olie, luft, vand, mm.. Ved afhentning vil lejeren få udleveret en tjekliste til gennemgang af bilen for evt. fejl og mangler. I tilfælde af andre end lejeren skal føre autocamperen, skal vedkommende være påtegnet lejeaftalen og have vist gyldigt førerbevis.

 

Rygning og husdyr:

Det er ikke tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen.

 

Forsikring og skader:

Fuld kasko samt SOS forsikring er inkluderet i lejen. Der er en selvrisiko i forbindelse med hver kaskoskade, ansvarsskade, parkeringsskade, trafikskader eller andre skader på autocamperens karosseri på kr. 10.000,-. Ved mindre skader, som kan udbedres til en pris under kr. 10.000,-, laves skaden uden brug af forsikringen til nettopris. Ved stenslag i frontrude, som kan repareres er prisen kr. 500,- og ved revne i frontrude er der en selvrisiko på kr. 3.000,-. Forsikringen er gældende i de fleste lande i Europa. Der er ikke dækning og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien og Rusland.

 

Kaskoforsikringen dækker alene skader på autocamperens karosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar og skader på installationer, er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant ved aflevering. Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebære udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. kr. 30.000,-. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i autocamperen er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren.

 

Afhentning og aflevering:

Afhentningsstedet ligger i Fredericia, cirka 2 minutters kørsel fra afkørsel 59 (Fredericia S) på E20. Adressen står i lejekontrakten. Afhentning skal ske på den i lejekontraktens fastsatte dag mellem kl. 15.00 og 17.00.

 

Aflevering skal ske på samme adresse og skal ske på den i lejekontraktens fastsatte dag mellem kl. 12.00 og 13.00.

 

Ved aflevering før tid refunderes lejen for den resterende periode ikke.

 

For at undgå ventetid kan lejer med fordel aftale et mere præcist tidspunkt for udlevering og aflevering med udlejer. Beregn venligst 1-1,5 time til henholdsvis afhentning og aflevering.

 

Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der beregnes kr. 500,- hvis dette ikke er tilfældet.

 

Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand – se afsnittet Tjekliste rengøring længere nede på siden. Ved udeladelse af ovenstående beregnes kr. 550,- pr. påbegyndt arbejdstime. Du behøver ikke vaske autocamperen udvendigt.

 

Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank. Manglende brændstof opkræves med dagsprisen plus kr. 550,- pr. påbegyndt arbejdstime.

 

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Ved forsinket aflevering beregnes kr. 1000,- pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til en erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i.

 

I lejeperioden er der fri parkering af din privatbil hos os på eget ansvar.

 

Depositum og betaling af leje:

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) og inkl. moms.

 

Ved bestilling indbetales et depositum på kr. 10.000,-. Ingen bestilling er gældende, før det fulde depositum er indbetalt.

 

Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder, afgifter, skader, mv.

 

Såfremt autocamperen returneres uden skader, i ren og ordentlig stand, refunderes kr. 6.000,- af indbetalt depositum straks ved aflevering af autocamperen. Det resterende depositum refunderes 30 dage efter hjemkomst. OBS! Ved kørsel i Sverige og Norge kan der gå op til 120 dage før udlejer modtager opkrævninger for vejafgifter. Lejer kan derfor med fordel gemme kvitteringer for betaling af vejafgifter, da udlejer eller ser sig nødsaget til at tilbageholde en del af depositum i op til 120 dage til eventuelle ubetalte vejafgifter.

 

Senest 6 uger før lejemålets start betales det fulde lejebeløb inkl. et opstartsgebyr på kr. 1000,- , som inkludere introduktion af autocamperens vigtigste funktioner, 1 fyldt gasflaske, sanitetsvæske til kemisk toilet, rene vådliggerlagner på sengene, samt gennemgang af autocamperen ved aflevering og udvendig vask. Betaling skal overføres via bank. Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser vi lejemålet som ophævet.

 

Afbestilling:

Ved afbestilling mere end 6 uger før lejemålets begyndelse tilbagebetales 50% af depositum. Hvis autocamperen afbestilles mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse og denne kan genudlejes i afbestilt periode, tilbagebetales 100% af leje og 50% af depositum. Kan genudlejning ikke finde sted tilbagebetales det fulde depositum, men ingen leje.

 

Husk du kan tegne afbestillingsforsikring pga. sygdom hos dit forsikringsselskab eller f.eks. Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring.

 

Kilometer forbrug:

Ved 1 uges lejemål har du 2000 fri km, derudover beregnes kr. 2,- pr. km. Når du lejer i 2 uger eller derover, er der fri km-forbrug. Ved forlænget weekend-leje er der 1500 km fri kørsel, derudover beregnes kr. 2,- pr. km..

 

Forbehold og garanti fra udlejer:

Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlige skade, forsøger udlejer at stille et andet tilsvarende køretøj til rådighed. Såfremt erstatningskøretøjet varierer i størrelse refunderes alene lejedifferencen, såfremt køretøjet er mindre/billigere end det lejede. Såfremt det er umuligt for udlejer at fremskaffe erstatningskøretøj tilbagebetales den fulde leje. Yderligere kompensation ydes ikke.

 

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller i forbindelse med evt. fejl i autocamperens tekniske installationer.

 

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Der findes i autocamperen reservesikringer og værktøj som kan anvendes. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 500,- som refunderes mod aflevering af bilag. Dyrere indkøb, skal på forhånd aftales med udlejer.

 

Udlejer tager generelt forbehold for trykfejl, ændringer i bilmodeller og indretning, udstyr, priser og beskrivelser.

 

 

Tjekliste rengøring:

Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand.

·     Tjek at I ikke har efterladt noget i skabe, handskerum, under madreasser, mv.

·     Køkkenudstyr, service og tilbehør afleveres på samme vis, som det er udleveret.

·     Bad og toilet skal være rengjort

·     Toiletkassetten tømmes helt. Der skal ikke være sanitetsvæske, vand eller andet i toiletkassen

·     Køleskab og fryser tømmes og rengøres

·     Komfuret rengøres

·     Alle overflader, herunder borde, førerkabine og skabe rengøres

·     Er der ovn i autocamperen, skal denne ligeledes være rengjort

·     Skrald smides ud

·     Spildevandstanken tømmes

·     Støvsugning og vask af gulve

 

Vask af autocamperen udvendig foretages af udlejer.